достъпен

достъпен
достъ̀п|ен, -на, -но <-ни>
прил accessìbile

Български-италиански речник. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

 • достъпен — прил. проходим, пристъпен, досегаем прил. постижим, лесен, леснодостъпен, реализуем, осъществим, възможен, достижим прил. приветлив, отзивчив, любезен прил. ясен, разбираем, популярен прил. евтин прил. наличен …   Български синонимен речник

 • възможен — прил. изпълним, осъществим, постижим, реализуем, реален, лесно постижим, достъпен, лесен прил. позволен, допустим прил. вероятен, правдоподобен, предполагаем, евентуален прил. приложим …   Български синонимен речник

 • достижим — прил. постижим, лесен, достъпен, лек, прост, изпълним, леснопостижим, лесно изпълним, леснодостъпен, осъществим, лесно осъществим, реализуем, възможен …   Български синонимен речник

 • изпълним — прил. осъществим, възможен, реализуем, лесен, достъпен, лесно изпълним, леснодостъпен, лесноосъществим прил. достижим, постижим прил. приложим прил. реален …   Български синонимен речник

 • лесен — прил. достъпен, леснодостъпен, осъществим, лесноосъществим, реализуем, изпълним, постижим, леснопостижим, преодолим, възможен, удобен, прост, елементарен, обикновен …   Български синонимен речник

 • леснодостъпен — прил. лесен, достъпен, осъществим, лесноосъществим, реализуем, изпълним, постижим, леснопостижим, преодолим, възможен, удобен, прост, елементарен, обикновен …   Български синонимен речник

 • лесноосъществим — прил. лесен, достъпен, леснодостъпен, осъществим, реализуем, изпълним, постижим, леснопостижим, преодолим, възможен, удобен, прост, елементарен, обикновен …   Български синонимен речник

 • леснопостижим — прил. лесен, достъпен, леснодостъпен, осъществим, лесноосъществим, реализуем, изпълним, постижим, преодолим, възможен, удобен, прост, елементарен, обикновен …   Български синонимен речник

 • наличен — прил. явен, налице, на разположение, разполагаем прил. действителен, използваем прил. достъпен прил. под ръка, подръчен, свободен …   Български синонимен речник

 • общодостъпен — прил. лесен, достъпен, леснодостъпен прил. популярен, разбираем, лесноразбираем, общопонятен прил. открит, явен, неограничен, свободен, обществен, публичен прил. народен, национален, държавен …   Български синонимен речник

 • общополезен — прил. полезен, обществен, всенароден, обществено полезен, общонароден, достъпен …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”